قفل سوئیس منابع انگیزه اخبار حوادث

قفل: سوئیس منابع انگیزه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث ۵.۹ ریشتر , زلزله شدید در بوشهر

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند.  بوشهر | ریشتر | زلزله | اخبار حوادث

زلزله شدید در بوشهر؛ ۵.۹ ریشتر

عبارات مهم : بوشهر

دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری کشوری، مشخصات این زمین لرزه را چنین اعلام کرده است

بزرگی: 5.9

۵.۹ ریشتر , زلزله شدید در بوشهر

محل وقوع: استان بوشهر – حوالی كاكي

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1397/01/30 11:04:47

طول جغرافیایی: 51.56

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند.  بوشهر | ریشتر | زلزله | اخبار حوادث

عرض جغرافیایی: 28.35

عمق زمین لرزه: 18 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

3 کیلومتری كاكي (بوشهر)

20 کیلومتری شنبه (بوشهر)

۵.۹ ریشتر , زلزله شدید در بوشهر

33 کیلومتری برد خون (بوشهر)

نزدیکترین مراکز استان:

95 کیلومتری بوشهر

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند.  بوشهر | ریشتر | زلزله | اخبار حوادث

168 کیلومتری شيراز

واژه های کلیدی: بوشهر | ریشتر | زلزله | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs