قفل سوئیس منابع انگیزه اخبار حوادث

قفل: سوئیس منابع انگیزه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مچ‌اندازی اونس و دلار

اونس طلا تا ظهر دیروز ۷/ ۰ درصد رشد داشت ولی با تقویت عصرگاهی دلار دوباره به عقب بازگشت. بازار جهانی چهارشنبه به انتظار نتیجه اجلاس ۲روزه فدرال رزرو نشسته بود و

مچ‌اندازی اونس و دلار

مچ اندازی اونس و دلار

عبارات مهم : بازار

اونس طلا تا ظهر دیروز ۷/ ۰ درصد رشد داشت ولی با تقویت عصرگاهی دلار دوباره به عقب بازگشت. بازار جهانی چهارشنبه به انتظار نتیجه اجلاس ۲روزه فدرال رزرو نشسته بود و روند دوگانه ای در دو نوبت صبح و عصر از خود بروز داد.

اونس طلا صبح دیروز تا قیمت ۱۲۷۹ دلاری اوج گرفت و رکورد ۱۷ ساله زیاد کردن اطمینان مصرف کنندگان آمریکایی را نادیده گرفت. با ورود بازار به فاز عصرگاهی و انتشار گزارش امید وار کننده مشاغل ایجاد شده است در ماه اکتبر، افزایش طلا متوقف شد و شاخص دلار از ۶۴/ ۹۴ واحد ثبت شده است در ظهر دیروز به حدود ۸۱/ ۹۴ واحد در عصر چهارشنبه زیاد کردن یافت.

مچ‌اندازی اونس و دلار

افت عصرگاهی طلا بعد از رشد صبحگاهی

اونس طلا حصار نوسانی روز های گذشته خود را شکست. فلز زرد در روز سه شنبه بین خطوط مقاومتی و حمایتی رفت و برگشت می کرد و نهایتا در قیمت ۱۲۷۱ دلاری بسته شد. صبح چهارشنبه بازار این فلز در قیمت ۱۲۷۱ دلاری باز شد ولی در ادامه روند صعودی چند دلاری خود را شروع کرد. همانطور که در گزارش روز قبل «دنیای اقتصاد» اشاره شده است بود، اونس طلا تا ظهر چهارشنبه ظرفیت تقویتی خود را با رشد ۸ دلاری و نیل به قیمت ۱۲۷۹ دلاری ثبت کرد. اونس طلا حتی در لحظاتی از قیمت ۱۲۸۰ دلاری نیز عبور کرد.

رشد نزدیک به ۷/ ۰ درصدی اونس فلز براق تا ظهر دیروز، متوجه نگاه هایی بود که به نتیجه های نشست ۲روزه فدرال رزرو آمریکا دوخته شده است بودند. سیگنالی که با آخر یافتن جلسه فدرال رزرو به بازار ارسال می شود نقش تعیین کننده ای جهت آینده اونس طلا و شاخص دلار ایفا می کند. تقویت فلز زرد بالطبع مربوط به انتظارات کاهشی آینده دلار بود، ولی گزارش اشتغال در بخش غیر کشاورزی که از رشد شایان توجه تعداد شغل های ایجاد شده است در این بخش حکایت داشت، عصر دیروز طلا را کاهشی رقم زد تا رشد شاخص دلار، قیمت اونس جهانی را به عقب برگرداند.

اونس طلا تا ظهر دیروز ۷/ ۰ درصد رشد داشت ولی با تقویت عصرگاهی دلار دوباره به عقب بازگشت. بازار جهانی چهارشنبه به انتظار نتیجه اجلاس ۲روزه فدرال رزرو نشسته بود و

جدال دلار با طلا

شاخص دلار به رغم رشد اونس طلا تا ظهر روز گذشته نه تنها افتی ثبت نکرد بلکه ۱/ ۰ درصد زیاد کردن یافت. شاخص دلار که چهارشنبه خود را در عدد ۵۵/ ۹۴ واحدی باز کرده بود، تا ساعت ۱۵ عصر به ۶۴/ ۹۴ واحد رسید.

این شاخص در ادامه و با توجه به گزارش قدرتمند اشتغال در بخش غیرکشاورزی به سود دلار، رشد بیشتری از خود به نمایش گذاشت تا روند افزایشی اونس طلا از میان برود. زمانی که شاخص دلار رشد کند، طبق قاعده همیشگی رابطه معکوس طلا و اسکناس آمریکایی، فشاری بر فلز زرد ایجاد می کند. به تعبیر دیگر، زمانی که فلز گرانبها در روز چهارشنبه چند دلار تقویت شد، شاخص دلار طبق معمول تاریخ جدال دلار و طلا، باید افت می کرد. زمانی که قاعده جدال بر هم می ریزد، یعنی دلار و طلا در یک جهت حرکت می کنند، می توان ریشه تخطی از رابطه معکوس این دو را در مناسبت های مهم و انتظارات دوسویه از آینده بازار بررسی کرد. اتفاقی که تا ظهر روز گذشته موقتا دلار و طلا را همسو کرده بود به خنثی شدن نیروی افزایشی شاخص اطمینان مصرف کننده و کم کردن اندک احتمال زیاد کردن شدت انقباض در سیاست پولی آمریکا بود. این همسویی در ادامه منشتر شدن گزارش اشتغال از بین رفت.

مچ‌اندازی اونس و دلار

افت موقت شتاب انقباض پولی

حواشی نشست ۲روزه فدرال رزرو احتمال زیاد کردن قیمت بهره را در روز های باقی مانده از سال ۲۰۱۷، پایین آورد. گزینه های رنگارنگ ترامپ و تصور آینده های متفاوتی که ریاست هریک از آنها در فدرال رزرو جهت آینده اقتصادی و بانکی آمریکا رقم خواهد زد، با نزدیک شدن به وعده مدیر جمهور این کشور جهت معرفی گزینه خود تا آخر همین هفته، به اجلاس ابتدای ماه نوامبر اهمیت خاص ای بخشیده هست. درحالی که فدرال رزرو زیاد کردن تدریجی قیمت بهره را در دستور کار خود قرار داده و دو مرتبه در امسال میلادی آن را زیاد کردن داده هست، بازار های جهانی مدت هاست در انتظار تحقق احتمالی سومین زیاد کردن در سال ۲۰۱۷ اوج و پایین می شوند.

احتمال زیاد کردن قیمت بهره طبق ابزار «دیده بان بورس کالای شیکاگو» در ماه دسامبر، هفته های متمادی است که بالای ۹۰ درصد هست. این احتمال تا روز سه شنبه روبه رشد بود و تا نزدیک ۹۸ درصد نیز رسید. ولی این احتمال با نزدیک شدن به تاریخ موعود ترامپ جهت معرفی کاندیدای مهم خود به کمیته بانکی سنا، کم کردن یافت. کارشناسان سیاست پولی، احتمال یک دوره ای شدن ریاست جنت یلن و اخباری که از ارجحیت جروم پاول نسبت به جان تیلور جهت ریاست فدرال رزرو در نظر ترامپ حاکی هستند را دلایل ابهام در سیاست پولی فدرال رزرو می دانند. بازار های جهانی در تصویر العمل به کم کردن ۲ درصدی احتمال زیاد کردن قیمت بهره دسامبر (طبق ابزار دیده بان)، تاثیر شاخص اطمینان مصرف کننده را نادیده گرفتند و اجازه رشد کافی تا نیمروز چهارشنبه به شاخص دلار ندادند.

اونس طلا تا ظهر دیروز ۷/ ۰ درصد رشد داشت ولی با تقویت عصرگاهی دلار دوباره به عقب بازگشت. بازار جهانی چهارشنبه به انتظار نتیجه اجلاس ۲روزه فدرال رزرو نشسته بود و

در عوض، اونس طلا با ابهام سیاست پولی که قرار بود از انقباض بیشتری استفاده کند، تا ظهر دیروز تقویت شد. با دقت به این عنوان که بازار جهانی انتظار غیر انقباضی از نشست ۲روزه فدرال رزرو ندارد، شدت اعمال این سیاست نقش اساسی در جهت کاهشی یا افزایشی شدن شاخص دلار ایفا می کند. شرایط روز چهارشنبه بازار جهانی از غلبه انقباض احتیاطی بر انقباض افراطی حکایت دارد. ناتوانی فدرال رزرو در رسیدن به قیمت تورم ۲ درصدی که ماه ها یکی از بااهمیت ترین اهداف این نهاد بوده هست، از شدت فشار بر پدال شتاب انقباضی کاسته است تا اونس طلا و دلار در انتظار آمار اشتغال در بخش غیر کشاورزی و نتیجه اجلاس فدرال رزرو روند نیمروزی خود را تا ساعت ۱۶ عصر ادامه دهند.

اشتغال به مدد دلار آمد

مچ‌اندازی اونس و دلار

گزارش اشتغال در بخش غیر کشاورزی جهت ماه اکتبر در ساعت ۱۶:۳۰ عصر روز گذشته منتشر و موجب تقویت زیاد شاخص دلار شد. آینده نگری ها از زیاد کردن ۹۰ هزارتایی شغل های ایجاد شده است در ماه اکتبر، نسبت به ماه سپتامبر حاکی بودند. گزارش دیروز نه تنها انتظار ایجاد ۲۰۰ هزار شغل را در آینده نگری ها برآورده کرد؛ بلکه توانست با ثبت ۲۳۵ هزار شغل تازه در ماه اکتبر، چشم انداز تقویتی جهت شاخص دلار و اقتصاد آمریکا ایجاد کند. شاخص دلار طی واکنشی مثبت، رشد ۱/ ۰ درصدی نیمروزی خود را با زیاد کردن ۳/ ۰ درصدی تا ساعت ۱۷ تعویض کرد.

شاخص دلار تا این ساعت با ورود به کانال افزایشی جدیدی، عدد ۸۱/ ۹۴ واحدی را به ثبت رساند و در آستانه رشد زیاد نیز قرار گرفت. اونس طلا ولی این بار نتوانست به مانند مقاومتی که در برابر شاخص اطمینان مصرف کننده نشان داده بود، عمل کند و تا ساعت ۱۷ و سی دقیقه به قیمت ۱۲۷۲ دلاری رسید. هر چند تا ساعت ۱۹ و سی دقیقه دوباره به ۱۲۷۶ دلار رسید.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | اشتغال | روز چهارشنبه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs